Projects

CIZ merk aanpak met een voorlichtend karakter.

Het Centrum indicatiestelling zorg maakt de werkwijze meer persoonlijk en de voorlichting eenvoudiger. Om dit over het voetlicht te krijgen hebben wij hebben een strategisch concept ontwikkeld die de Wet Langdurige Zorg én de zogenaamde Poortwachtersfunctie van het CIZ uitlegt. Hiervoor hebben wij tot nu toe een nieuwe corporate identity ontwikkeld, een brochurelijn en 3 video’s De video’s zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van Zorginstellingen Philadelphia, S’Heerenloo en Nusantara.

In de voorlichtingsfilms is steeds een persoonlijke ontmoeting te zien van een burger die zorg nodig heeft met een CIZ-medewerker. Het gaat daarbij om zware zorg die vanuit de Wet langdurige zorg wordt betaald. Het CIZ beoordeelt de toegang tot deze nieuwe wettelijke voorziening. In de videoclips wordt duidelijk hoe het CIZ vanaf 1 januari 2015 via persoonlijk contact de behoefte aan intensieve zorg onderzoekt en daarover een besluit neemt.